לדבר מול קהל עמידה מול קהל, ביטחון במה, ביטחון עצמי, הנחיית קבוצות