ניצבי הסדרה "מנאייכ": "קיבלנו 50 ש"ח על יום צילום, 6 ש"ח לשעה". דים אמור, יו"ר 'המגן': "לא נשתוק".