Фотогалерея Dim Amor, Иерусалим 18.10.2022 Ⓒ Dim Amor

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

Фотогалерея Dim Amor, Иерусалим 18.10.2022.

צילום: דים אמור יונת השלום תחנת רכבת ירושלים

צילום: דים אמור ירושלים / שוטרי מג"ב

צילום: דים אמור ירושלים / שוטרי מג"ב

צילום: דים אמור ירושלים / שער האשפות

צילום: דים אמור ירושלים / שער האשפות

צילום: דים אמור ירושלים / שער האשפות

צילום: דים אמור ירושלים / שער האשפות

צילום: דים אמור ירושלים / הכותל

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים עץ הזית

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים הכותל

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים הכותל

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים הכותל

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים שוק

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים שוק

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים

צילום: דים אמור ירושלים / ירושלים

צילום: דים אמור ירושלים / שער יפו

צילום: דים אמור ירושלים / שער יפו

צילום: דים אמור / ירושלים

צילום: דים אמור / ירושלים

צילום: דים אמור / ירושלים

צילום: דים אמור ירושלים העתיקה / מצלמות אבטחה

צילום: דים אמור ירושלים העתיקה / מצלמות אבטחה

צילום: דים אמור / ירושלים העתיקה

צילום: דים אמור / ירושלים העתיקה / הכותל

צילום: דים אמור / ירושלים העתיקה / הכותל

צילום: דים אמור / ירושלים העתיקה / הכותל

צילום: דים אמור / ירושלים העתיקה / הכותל

צילום: דים אמור / ירושלים העתיקה / הכותל

צילום: דים אמור / ירושלים העתיקה / הכותל

צילום: דים אמור / ירושלים העתיקה / הכותל

צילום: דים אמור / ירושלים העתיקה / דגל ישראל

זכויות שמרות למר דים אמור Ⓒ דים אמור


גלריית תמונות של דים אמור, ירושלים עתיקה 2022:

הכותל / שער יפו / שער האשפות /  שוק / ירושלים העתיקהJerusalem.

תמונות: ישראל, סוג הצילום: רחוב.

צילום: דים אמור

זכויות שמרות: דים אמור  Ⓒ דים אמור Dim Amor Ⓒ

שימוש בתמונות אך ורק באישור: ‫info.dimamor@gmail.com‬ ( או פניה דיגיטלית – לחץ כאן )

התמונות מכילות קוד אישי לזיהוי וחיפוש ( הפרת זכויות יוצרים ).

מאמרים נוספים