בית הספר למשחק של דים אמור: תלמיד האדי בתפקיד אורח בסדרה "חאנשי".