לונדון תומכות חמאס מורידות תמונות של ילדים אשר נחטפו על יד חמאס